Despre noi

Erasmus+ este noul Program UE pentru educaţie, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 (2021). Având ca obiective să schimbe viaţa și să deschidă mintea oamenilor, acest program începe în ianuarie 2014.  Puteţi afla mai multe despre Programul Erasmus+ fie pe scurt, fie în detaliu.

Mobilităţile în cadrul Programului pentru educaţie, formare profesională, tineret și sport – Erasmus+ – vor avea loc între instituţiile de învăţământ superior care au aderat la Carta studenţilor Erasmus.

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” a adoptat principiile fundamentale ale mobilităţii Erasmus: Mobilitatea va avea loc numai în cadrul unor acorduri inter-instituţionale semnate în prealabil; Studenţilor Erasmus din străinătate nu li se va cere să plătească taxe de şcolarizare, de înregistrare, de examinare, de acces în laboratoare sau biblioteci ; Studenţilor li se vor recunoaște activităţile desfăşurate în mod satisfăcător menţionate în Acordul de Studiu sau în Acordul de Pregătire.

Universitatea noastră a mai convenit și:

  • Să asigure o organizare de bună calitate a mobilităţilor pentru studenţi și profesori;
  • Să aducă la zi informaţiile ușor accesibile și transparente legate de curriculă
  • Să prezinte în mod transparent sistemul academic de transfer al creditelor (ECTS sau similar);
  • Să le asigure un tratament academic egal și servicii egale studenţilor români și studenţilor străini din mobilităţile Erasmus;
  • Să sprijine integrarea studenţilor Erasmus străini în activităţile Universităţii;
  • Să le furnizeze studenţilor Erasmus străini și instituţiilor lor de origine rapoarte care să conţină informaţii complete, clare și la obiect la sfârșitul perioadei de mobilitate;
  • Să asigure o organizare de calitate superioară a cazării studenţilor;
  • Să faciliteze activităţile Erasmus de predare și formare, inclusiv activităţile care implică diferite întreprinderi;
  • Să popularizeze Carta Erasmus pentru Învăţământ Superior pentru perioada 2014-2020 și declaraţiile de poziţie referitoare la Programul Erasmus ale Universităţii;
  • Să se conformeze principiilor ne-discriminării stabilite prin Programele Erasmus.

https://www.erasmusplus.ro/library/Superior/2018/erasmus-student-charter_ro.pdf

Erasmus Policy Statement 2014-2020

Carta Erasmus+ a USAMVBT

Regulament privind organizarea, desfășurarea și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate în cadrul programului ERASMUS+

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ects-users-guide_en.pdf