Mobilitate personal

Mobilitatea personalului de predare sau formare din învățământul superior

Programul Erasmus+ oferă oportunități de predare pentru personalul din instituțiile de învățământ superior și pentru personalul invitat din întreprinderi. De asemenea, programul oferă și oportunități de formare, care sunt disponibile pentru personalul didactic și nedidactic angajat într-o instituție de învățământ superior.

Durata unei mobilităţi de personal este între 2 (două) zile şi 2 (două) luni.

Pentru realizarea programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a USAMVBT, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport.

Grantul Erasmus+ nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Candidaţii vor fi anunțați din timp despre necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile legate de mobilitate.

Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de subzistenţă diferă în funcţie de ţara în care se va desfăşura mobilitatea de formare, după cum urmează:

Ţara de destinaţieMobilitatea personalului (Euro/zi)


Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia


180
Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania160
Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia140

Valorile grantului Erasmus+ pentru costuri de transport diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

DistanțaSuma
Între 10 și 99 km20 EUR per participant
Între 100 și 499 km180 EUR per participant
Între 500 și 1999 km275 EUR per participant
Între 2000 și 2999 km360 EUR per participant
Între 3000 și 3999 km530 EUR per participant
Între 4000 și 7999 km820 EUR per participant
8000 km sau mai mult1500 EUR per participant

Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană (link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)

Plata grantului Erasmus+ se face către participant prin transfer bancar (cont în euro deschis la Banca Raiffeisen ) astfel:

-prima tranşă (80% din grantul total) înaintea plecării în mobilitate

-a doua tranşă (20% din grantul total) după întoarcerea din mobilitate şi transmiterea chestionarului online UE

Documente și formulare pentru mobilități de personal: fișiere pentru descărcat

Mobilitate de predare (Staff mobility for teaching – STA)

Stagiile de mobilitate ale cadrelor didactice din învățământul superior sprijină dezvoltarea profesională a persoanelor care lucrează în domeniile educației, formării și tineretului, contribuind la inovația și îmbunătățirea actului de predare sau colaborare cu studenții. De asemenea, contribuie în mod covârșitor la îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice, sensibilizarea față de alte culturi și țări, implicarea într-o rețea de contacte internaționale și obținerea unui sentiment al cetățeniei europene și al identității.

În cazul misiunilor de predare între instituții de învățământ superior ambele instituții trebuie să dețină o cartă Erasmus (ECHE) și să aibă încheiat un acord inter-instituțional.

Partenerul instituție de învățământ superior/întreprindere trebuie să agreeze programul de activități care urmează să fie realizat de către profesori (Acordul de mobilitate de predare – Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching) înainte de începerea perioadei de mobilitate.

În toate cazurile activitățile personalului care realizează o misiune de predare trebuie să fie integrate în curriculum-ul instituției de primire.

În cazul mobilității personalului dintr-o întreprindere într-o instituție de învățământ superior mobilitatea este programată printr-o invitație adresată de instituția de învățământ superior către personalul din întreprindere.

Pentru mobilităţile de predare trebuie să fie respectată realizarea unui minimum de 8 (opt) ore de predare pe săptămână.

În cazul mobilităţilor care depăşesc o săptămână, numărul minim de ore de predare trebuie să crească direct proporţional cu perioada de activitate (5 zile lucrătoare din 7 zile), după formula: 8+(8/5 * numărul de zile suplimentare).

La sfârşitul perioadei de mobilitate, participanţii trebuie să prezinte Scrisoarea de confirmare (Confirmation letter), documentele care atestă efectuarea cheltuielilor (facturi, chitanțe, bilete de îmbarcare etc.) și să completeze un raport final online. Participanţii primesc prin e-mail chestionarul după finalizarea mobilităţii (generat de instrumentul european Mobility Tool+), iar trimiterea raportului duce la plata ultimei tranşe a grantului.

Mobilitate de formare (Staff mobility for training – STT)

Această activitate sprijină dezvoltarea profesională a personalului academic şi administrativ din instituţiile de învăţământ superior sub forma participării la evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi stagii de observare (job shadowing) / perioade de observare / formare la o altă instituţie sau organizație din străinătate, participantă la programul Erasmus+.

Acordul de mobilitate de formare (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) este documentul care prevede programul activităților ce urmează a fi desfășurat de participant, agreat de instituția de trimitere și cea de primire înaintea începerii mobilității.

La sfârşitul perioadei de mobilitate, participanţii trebuie să prezinte Scrisoarea de confirmare (Confirmation letter), documentele care atestă efectuarea cheltuielilor (facturi, chitanțe, bilete de îmbarcare etc.) și să completeze un raport final online. Participanţii primesc prin e-mail chestionarul după finalizarea mobilităţii (generat de instrumentul european Mobility Tool+), iar trimiterea raportului duce la plata ultimei tranşe a grantului.

FAQ for Higher Education Students & Staff

Anexa_V_STAFF_Contract cu participantii-KA103_2017

Oportunitati

Upcoming courses