Erasmus+

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport.

Bugetul său este estimat la 26,2 miliarde EUR. Această sumă reprezintă aproape dublul finanțării de care a beneficiat programul anterior (2014-2020).

Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa. În același timp, programul

 • sprijină Pilonul european al drepturilor sociale
 • pune în aplicare Strategia UE pentru tineret 2019-2027
 • dezvoltă dimensiunea europeană în domeniul sportului.

Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în ghidul programului Erasmus+.


Mobilităţile în cadrul Programului pentru educaţie, formare profesională, tineret și sport – Erasmus+ – vor avea loc între instituţiile de învăţământ superior care au aderat la Carta Erasmus.
Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” a adoptat principiile fundamentale ale mobilităţii Erasmus:

 • Mobilitatea va avea loc numai în cadrul unor acorduri inter-instituţionale semnate în prealabil;
 • Studenţilor Erasmus din străinătate nu li se va cere să plătească taxe de şcolarizare, de înregistrare, de examinare, de acces în laboratoare sau biblioteci ;
 • Studenţilor li se vor recunoaște activităţile desfăşurate în mod satisfăcător menţionate în Acordul de Studiu sau în Acordul de Pregătire.

Universitatea noastră a mai convenit și:

 • Să asigure o organizare de bună calitate a mobilităţilor pentru studenţi și profesori;
 • Să aducă la zi informaţiile ușor accesibile și transparente legate de curriculă
 • Să prezinte în mod transparent sistemul academic de transfer al creditelor (ECTS sau similar);
 • Să le asigure un tratament academic egal și servicii egale studenţilor români și studenţilor străini din mobilităţile Erasmus;
 • Să sprijine integrarea studenţilor Erasmus străini în activităţile Universităţii;
 • Să le furnizeze studenţilor Erasmus străini și instituţiilor lor de origine rapoarte care să conţină informaţii complete, clare și la obiect la sfârșitul perioadei de mobilitate;
 • Să asigure o organizare de calitate superioară a cazării studenţilor;
 • Să faciliteze activităţile Erasmus de predare și formare, inclusiv activităţile care implică diferite întreprinderi;
 • Să popularizeze Carta Erasmus pentru Învăţământ Superior pentru perioada 2021-2027 și declaraţiile de poziţie referitoare la Programul Erasmus ale Universităţii;
 • Să se conformeze principiilor ne-discriminării stabilite prin Programele Erasmus.

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Carta Erasmus+ a USAMVBT

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro