Outgoing

DE CE SĂ ALEG ERASMUS+?

 • pentru că este un program al Uniunii Europene care are scopul de moderniza și internaționaliza educația, formarea profesională și lucrul de tineret;
 • pentru că oferă posibilitatea de a ați dezvolta competențele pe toate cele trei componente (cunoștințe, abilități, atitudini) și facilitează schimbul de experiențe cu persoane cu interese similare din alte țări;
 • îți oferă o experiență de viață memorabilă cu provocări care te vor ajuta să îți înțelegi mai bine atât limitele cât și potențialul;
 • te ajută să te dezvolți personal prin împlinirea aspirațiilor tale;
 • îți îmbunătățește perspectivele de carieră și/sau te va ajuta când te vei angaja prin abilitățile pe care le vei dezvolta;
 • poți să beneficiezi de suport pe perioada activității;
 • vei participa la cursuri de formare care folosesc metodologii de învățare interactive.

LA CE FACULTATE MERG?

Poți alege dintre universitățile partenere (UE/non UE) cu care avem acorduri de interinstituționale. Lista o poți găsi aici!

CARE SUNT CRITERIILE DE ELIGIBILITATE?

La selecţia pentru mobilităţile studenţeşti din Programul ERASMUS+:

– se pot înscrie studenţii care:

a. sunt înmatriculați la USAMVBT;

b. sunt înmatriculaţi în anul selecţiei la studii universitare de:

 • licență, cu excepţia studenţilor din anul I, care pot beneficia doar de mobilitate de practică la sfârșitul anului I de studiu
 • master;
 • doctorat, forma cu frecvenţă.

c. nu au restanţe.

– nu se pot înscrie:

a. studenţii care au beneficiat deja de statutul de student Erasmus+ pentru o perioadă de 12 luni pe ciclu de învăţământ, excepție făcând studenții din cadrul Facultății de Medicină Veterinară, care pot beneficia de 2 ani (24 luni);

b. studenţii care beneficiază de burse din fonduri europene (nu pot beneficia de dubla finanțare europeană);

c. studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior decât USAMVBT.

CE ACTE AVEM NEVOIE?

Înainte de efectuarea mobilității, studentul trebuie sa întocmească un dosar care sa-l predea coordonatorului departamental Erasmus+, de la facultatea de care aparține. Acesta conține:

– Cerere pentru mobilitate Erasmus;

– Motivation Letter;

– Recomandare cadru didactic;

– Learning Agreement for study/Learning Agreement for traineeship;

– Situatia scolara (pe care o solicită la secretariatul facultății);

– CV Europass

– Certificat de competenta lingvistica (de la departamentul de Limbi străine, minim B2)

– La dosar pot fi anexate copii ale unor atestate, diplome, articole publicate care pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv. De asemenea, confirmarea contribuţiei studentului la forme de cooperare europeană, dovada activității de voluntariat în cadrul Biroul Erasmus+ la nivel de facultate/universitate constituie un avantaj pentru obținerea mobilității.

MODALITATEA DE SELECTARE

Selecţia candidaților se face de către Comisia Erasmus+ din cadrul fiecărei facultăţi în funcţie de numărul de burse alocate pe facultate (proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi în anul academic respectiv) şi conform calendarului ERASMUS+ din semestrul respectiv care poate fi consultat atât pe site-ul USAMVBT cât și la avizierul Biroului de relații internaționale.

Dupa ce dosarul este acceptat si inainte de efectuarea mobilitatii, la Biroul Erasmus+ trebuie sa mai aduca:

– copie CI/Pasaport

– asigurare medicala pe toata perioada mobilitatii

– semnarea contractului Erasmus+

PRIMESC BURSĂ?

Bursa pentru mobilitățile de studiu este între 470 și 520 euro/lună! (cu excepția mobilităților care vor avea loc în Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia Ungaria, Turcia – pentru aceste state, nivelul grantului acordat este in 470 euro/lună).

Bursa pentru mobilitățile de practică este 720 euro/lună!

Studenții cu venituri reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care îndeplinesc condițiile necesare obținerii unei burse sociale), vor primi în plus față de bursa pentru mobilitate, un cuantum de 200 euro/lună.

La întoarcere din mobilitate, studentul trebuie să aducă următoarele documente de la universitatea gazdă:

 • Certificatul de participare aferent perioadei de mobilitate desfășurată;
 • Learning Agreement cu semnăturile în original;
 • Transcript of records cu notele obținute;
 • Pentru mobilitățile de practică: Acceptul companiei/instituției pentru desfășurarea mobilității E+.

Pe baza notelor obtinute la universitatea gazda, se vor echivala notele cu:

– Certificatul de echivalare (aprobat de comisia de echivalare a studiilor efectuate prin programul Erasmus+).

Coordonatori departamentali ERASMUS+:

Facultatea de Agricultură

Smuleac-Laura-Iosefina Șef lucr. dr. Șmuleac Iosefina Laura

[email protected], [email protected]

Facultatea de Management și Turism Rural

Feher-Andrea Șef lucr. dr. Feher Andrea Ana

[email protected], [email protected]

Facultatea de Medicină Veterinară

Pascu-Corina Conf. dr. Pascu Corina Mariana

[email protected]

Facultatea de Horticultură și Silvicultură

Danci-Marcel Prof. dr. Danci Marcel Vasile

[email protected]

Facultatea de Inginerie Alimentară

Trasca-Teodor Prof. dr. Trașcă Teodor Ioan

[email protected]

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

Vintila-Teodor Șef lucr. dr. Vintilă Teodor Vasile

[email protected]